Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 08:32 (Üye) Soru : iyi günler, işçi girişi yaparken sigorta kodu 01-tüm kollar olması gerekirken sehven 08-sgdp seçilmiş ve bildirge verilmiştir, düzeltme süresi geçtiği için dilekçe ile düzeltilmesini talep edeceğiz, bu işlemin cezası var mı dır?

Cevap : İptal ve düzeltme ile ek vererek prim farkını bildirmeniz gerekmektedir. Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.