Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 08:40 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Yıllık izin uygulamasında haftada 5 gün çalışan bir işyeri izin hesaplaması yaparken c.tesi gününü yıllık izinden mi saymalıdır ? Örn P.TESİ izine çıkan kişi diğer P.TESİ günü iş başı yapsa kaç gün yıllık izin sayılır ? Ayrıca AGİ Hesaplanırken asgari ücret üzeri maaş alanlarda asgari bedellerle mi alıcaktır ? SAYGILAR

Cevap : Yıllık ücretli izin hesabında çalışılmayan cumartesi de izin gününden sayılmaktadır.1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden ibarettir. izinde hesap yaparken gün hesabı dikkate alınır iş günü değil. Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler). • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler. • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.