Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.08.2021 09:35 (Üye) Soru : Merhaba Finansman gider kısıtlaması ile ilgili sorum olacaktı Özel inşaat işinde bina yapımı bitmeden satışları 350 hesapta izliyoruz Bu 350 hesabı dahil edecekmiyiz birde banka eft masraflarını n hesaplamaya dahil edecekmiyiz Görüşlerinizi alabilir miyim

Cevap : Yaptığınız inşaat özel değil ticari inşaatdır. . Özel inşaat ise; kişilerin kendi ihtiyaçları için yaptıkları veya yaptırdıkları inşaatdır. İnşaat bitik den sonra satışlar 600 hesap da takip edilir. 04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışında olup, 2021/ 1’inci Geçici Vergi Dönemi Beyanlarından itibaren dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir Finansman gider kısıtlamasının hesaplanmasına yönelik ÖRNEK aşağıda verilmektedir. ÖRNEK HESAPLAMA: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK) 1 SERMAYE 200.000,00 2 BORÇ TUTARI 300.000,00 3=(2-1) FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM) 100.000,00 4 ÖDENEN FAİZ TUTARI 50.000,00 5=(3/2) FİNANSMAN GİDERİ ORANI 0,33 6=(4*5) FİNANSMAN GİDERİ TUTARI 16.500,00 7=(6*10/100) FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG) 1.650,00 Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.