Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.08.2021 12:35 (Üye) Soru : Matrah arttırımı için zamanında verilmiş kurumlar beyannamesindeki 1047 ve 1048 vergi türleri zamanında ödenmemişse vergi oranı yüzde 20 den mi hesaplanmalıdır.?

Cevap : Evet % 20 oran uygulanacaktır. Gelir/kurumlar yönünden matrah artırımı yapacak olanların artırıma esas matrahın %20'si yerine indirimli olarak %15'ini ödeyebilmeleri için Gelir yada Kurumlar Vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeleri ve bundan doğan vergilerin tamamını da YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR. (Beyannameye ilişkin Damga Verginin ödenmesi gerekir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.