Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 09:27 (Üye) Soru : Üstat merhaba 6362 saylı kanun ile tasarruf finansman şirketleri de konut finansmanı yapan firmalar arasında sayıldı. Damga vergisi 2 nolu tabloda konut finansman şirketlerinin sözleşmeleri de damga vergisinden istisna. Tasarruf Finansman işiyle iştigal eden firmamızın düzenlemiş olduğu konut tasarruf sözleşmelerinde damga vergisi hesaplaması yapmıyoruz. Taşıt ve diğer sözleşemlerde damga vergisi kesintisi yapıyoruz Uygulamamız doğru mudur? Konut ve varlık finansmanı 6362 saylı kanun MADDE 57 – (2) Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleridir.(1) 2 SAYILI TABLO (Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar)-30.09.2016 36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar

Cevap : Yapmış olduğunuz işlem doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.