Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 11:31 (Üye) Soru : Merhabalar, 2.Geçici vergi dönemine girmişken size şunu sormak isterim.Gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefimin beyannamesini hazırlarken yılın başından itibaren ödediği bağkur primlerini, hastane masraflarını indirim yapabiliyor muyum? Araştırdığım kadarıyla yapabiliyorum ancak %10 oran belirtmişler. Konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ayrıca bu giderler beyannamede hangi kalemlerde gösterilmelidir? %10 oranı için örnek vermek gerekirse; Gelir 10 TL, Gider 5 TL: 5 Kazanç. Bu durumda Gelir rakamı üzerinden mi yoksa kazanç rakamı üzerinden mi oran hesaplanacak. Yardımlarınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap : GVK 89/2. maddesi aşağıdaki gibidir. 892. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). Yukarıdaki şartların varlığı halinde sağlık harcamasının BEYAN EDİLEN GELİRİN % 10 indirilir beyan edilen gelir 10.000 TL ise 1.000 TL indirilir fatura turaı 2.000 TL ise sadece 1.000 TL kısmı indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.