Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 11:33 (Üye) Soru : Merhaba Üstad İşyerimiz 31.07.2021 tarihinde faaliyetine son vermek durumunda kalmıştır. fakat Haziran/2021 döneminde çalışmaya başlayan 2 kişinin iş göremezlik raporu olup rapor bitiş tarihi ağustos ayına denk gelmektedir. İş yerimiz de 31.07.2021 tarihinde kapandığı için bu tarih itibariyle çalışanlarımızın işten ayrılışını bildirebilir miyiz? Ayrıca işten ayrılış kodunu ne olarak bildirmeliyiz?

Cevap : Bir işyerinin kapanmasının sonucunda işçilerin iş sözleşmeleri şirketin faaliyetine son verdiği tarih itibarı ile sona erer. Bu durumda raporu alan işçinin raporlu olduğu tarih itibarı ile işyerinin faal olmaması nedeni ile fiilen çalışmıyor durumdadır. İşyerinin kapanması veya herhangi bir sebeple sigortalının işten ayrılması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanılması söz konusu olmamaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin onuncu fıkrası 05/12/2017 tarihinde değiştirilmiş olup yeni düzenlemede; “Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 2016/21 sayılı SGK Genelgesinde de konuya yer verilmiştir. Dolayısıyla bu hüküm ve söz konusu Genelge uyarınca; – Sigortalılığı devam ediyorken rapor alan işçinin, raporu devam ediyorken işten çıkarılması (sigorta çıkışının verilmesi) halinde, rapor hastalık veya analık (gebelik) nedeniyle alınmışsa raporun sigorta çıkış tarihinden öncesine isabet eden kısmı ile sigorta çıkış tarihinden en fazla 10 uncu güne kadarki rapor süresi için rapor parası ödenecektir, rapor daha uzun süreli olsa bile kalan süre için rapor parası ödenmeyecektir. 17 kod işyerinin kapanması
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.