Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 11:34 (Üye) Soru : Merhaba, Konaklama hizmeti veren devremülk tatil köyü anonim şirket işletmesiyiz. Avukatlık danışmanlık hizmeti alıyoruz her ay serbest meslek makbyzu düzenleniyor tarafımıza. Mart 2021 itibariyle avukat hizmetlerinde tevkifat uygulamasına dahil miyiz?

Cevap : Avukatlık hizmeti için KDV tevkifatı olmaz. SMMM ler içinde bu kural geçerlidir. ANCAK, 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların ,SMMM lerin YMM lerin ,Avukatların ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından AŞAĞIDAKİ kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.