Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 16:53 (Üye) Soru : merhaba; Firmanın kiracı olduğu ofise yapmış olduğu onarım giderlerini özel maliyet hesabında takip ediyoruz.Bu maliyetlerin bir kısmı amortisman yoluyla tamamı itfa oldu ,bir kısmıda tamamı itfa olmadan farklı bir adrese nakil oldu.şunu sormak istiyorum her iki özel maliyet hesabını nasıl kapatmam gerekiyor.Fatura kesilmesi gereklimi ? eski mal sahibinden her hangi bir bedel almamız söz konusu değil.

Cevap : Özel maliyet; kiralanan yere yapılan kalıcı harcamalardır. Taşınabilir Hareketli alımlar ise 253 ve 255 hesaplarda takip edilir. Özel maliyet harcaması taşınmaz.Özel maliyetin süreye bağlı olarak itfa edilemeyen kısmı gider yazılır.İtfa süresi bitenler ise bilançoda yer almaya devam eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.