Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 11:55 (Üye) Soru : 6 yıldır çalışan personelimiz mal sevkiyatından dönerken araç içinde kalp krizi geçirip vefat etti Bu personel için kıdem tazminatı dışında başka bir tazminat ödenmesi gerekir mi? Teşekkürler

Cevap : 4857 sayılı İş Kanunu (“İK”) ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu (“DİK”) kapsamında çalışan işçilerin, ölümleri halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilmektedir. İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından 1475 sayılı Kanun m. 14’e[1] göre; Deniz İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından ise m. 20[2]’ye göre ölüm, kıdem tazminatı ödemesine sebep olmaktadır. Vefat eden işçinin en az bir yıl kıdemi olması halinde işverenin, işçinin kanuni mirasçılarına her bir yıl için otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesinde bulunması gerekmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun 440. maddesinde[4] “ölüm tazminatı” düzenlenmiştir. Aynı zamanda 5953 sayılı Basın İş Kanunu (“BİK”)’nun 18. maddesinde[5] de ölüm tazminatı öngörülmüştür. TBK m. 440 ile BİK m. 18 hükmü incelendiğinde benzer nitelikte oldukları görülmektedir. BİK’de işçi niteliğindeki gazetecinin ölümü üzerine eşe ve çocuklara, bunlar olmadığı halde geçimi gazeteci tarafından sağlanan aile bireylerine ölüm tazminatı ödeneceği ortaya konmuştur. TBK’de ise hak sahipleri işçinin eşi, ergin olmayan çocukları, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü oldukları kişilerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.