Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 08:45 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Kayıtlarda yer aldığı halde fiilen olmayan sabit kıymetlerin(itfa süresi dolmuş) kayıtlardan çıkarılması için nasıl bir yol izleyebiliriz. Söz konusu sabit kıymetler ilgili dönemlerde yüklenime konu olmuştur.7326 sayılı kanun kapsamında işlem yapmamız daha mı uygundur ve bu kapsamda rayiç bedel tespitini örneğin;alış tutarı 10.000+%18 KDV olan bir sabit kıymet için satış tutarını neye göre tespit edeceğiz fiilen SK yok ya da zayi olmuş yani ekonomik değerini kaybetmiştir.Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Cevap : İtfa süresi dolmuş olan ATİİK ler için 7326 sayılı kanuna göre işlem yapılmaz. Kayıtlardan çıkarmak için Hurda olarak satışı yapılabilir.Satış yapılmadığı sürece Bilançoda yer almaya devam eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.