Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 11:56 (Üye) Soru : istanbul ili içerisinde adres değişikliği yaptık . kadıköy ilçesinden beykoz sgk müdürlüğüne dosyamız gitti. ünite değişikliği oldu . 1-bu durumda işçi girişi çıkışı yapacak mıyız ?giriş ve çıkışta (nakil yolu ile ) süreler ne kadardır ? 2-yapılacaksa beykoz sgk müdürlüğüne ait sgk şifreleri ve numarası farklı mı olacak.?

Cevap : İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyeri bildirgesi verilmeyecek, adres değişikliğinin yazı ile Kurumun eski ve yeni ünitesine 10 gün içinde bildirilmesi yeterli olacaktır. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirir, eski dosyadaki bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyaya konulur. İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte, ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.