Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 14:20 (Üye) Soru : Şirket ortağı olan herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek işinin 7326 sayıl kanun kapsamında gelir vergisi yönünden ve kdv yönünden matrah artırımı yapabilir mi ? Matrah artırımı yapma durumu olur ise Bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mi İşletme esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefiyetine göre mi Matrah artırımı beyanında bulunması gerekir bu durumda vergi dairesi matrah artırımı başvurusunu alabilmek için mükellefiyetini aktif hale getirip, matrah artrımı beyanlarını verdikten sonra mükellefiyeti kapatıyor mu? Matrah artırım beyanlarından Gelir vergisi Matrah artırımı (Ek5Formu ) ve Kdv Matrah artırım (Ek16 ) formunu mu doldurması gerekiyor, ma Beyanları kağıt ortamında verebilir mi ? Saygılarımla

Cevap : Vergi mükellefiyeti olmayan kişi matrah artırımı yapmadan önce VD mükellefiyet tesisi ettirecek daha sonra GİB bdp programından matrah artırımı beyannamesi verecektir. BİLANÇOMU İŞLETMEMİ O KONUDA TERCİH MÜKELLEFİNDİR. Mükellefiyetin kapanışı için VD ile görüşünüz. GV MATRAH ARTIRIMI İÇİN için bdp de bulunan beyanname verilir. KAĞIT ORTAMINDA BEYANNAME VERİLMEZ. KDV BEYANI İSE; 5/3-b,1c (Ek-15) Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan Genel Tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.