Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2021 09:10 (Üye) Soru : Yeni çıkan 7326 sayılı matrah artırımı ile ilgili; Soru 1 : İşletme hesap özetine göre defter tutan mükellef, yıllık gelir vergisini beyan ederken sadece ticari işi ile ilgili kazançlarını bildirdi. GMSİ ve diğer kazançlarını bildirmedi. Bu durumda sadece işletme defteri olarak ilgili yıllarda matrah artırımında bulunursa a-) GMSİ dan dolayı matrah artırımına girmiş oluyor mu ? b-) Yoksa GMSİ ile ilgili ayrı bir matrah artırımında da bulunması gerekir mi ? Soru 2 : Vergi mükellefiyeti olmayan bir kişi, GMSİ olmasına rağmen herhangi bir gelir vergisi vermemiş kişi, a-)matrah artırımında bulunabilir mi ? b-) Bulunabiliyorsa nasıl bulunması gerekiyor? c-)Geriye dönük kaç yıl yapılabilir ?

Cevap : 1-Ticari kazanç +GMSİ toplanarak işletme esası işaretlenmek sureti ile beyan edilir. 2-Pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulunur 2016 dan itibaren Aşağıdaki linklerde bulunan REHBER leri inceleyiniz. MATRAH ARTIRIMI REHBERİ LİNK https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Matrah.pdf PİŞMANLIK İLE VERİLECEK BEYAN LİNKİ https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Pismanlik.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.