Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2021 11:14 (Üye) Soru : Merhaba, Gerçek faydalanıcı Bilgi Formunu kimler verecektir, mali müşavirler de kendi adına verecekler misir. Bu formdan mükellef midirler

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler verecektir. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. (GİB HENÜZ FORMU SİSTEME YÜKLEMEDİ) Kapsamdaki tüm mükellefler için ilk bildirim 31/08/2021 tarihine kadar. Faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) mükellefler Elektronik Ortamda yapacaktır. Gerçek faydalanıcı bilgisini İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.