Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2021 11:28 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER SORACAĞIM SORU GERÇEK Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İÇİN 31 AĞUSTOS SON DİYOR AMA NERDEN NASIL YAĞACAĞIZ TEŞEKÜR EDERİM.

Cevap : FORM GİB bdp SİSTEMİNE VEYA iİNTERNET VD SİSTEMİNE EKLENMEMİŞTİR. İLK YÜKÜMLÜLÜK İLE İLGİLİ 2021/2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİM YAPILMAYACAK Kapsamdaki tüm mükellefler için ilk bildirim 31/08/2021 tarihine kadar. Faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) mükellefler Elektronik Ortamda yapacaktır. Gerçek faydalanıcı bilgisini İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.(GİB HENÜZ FORMU SİSTEME YÜKLEMEDİ) Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 2021/ 2. dönem geçici vergi güncellemesi beklenmesine gerek yoktur. Form GİB tarafından sisteme yüklendiği tarih den itibaren 31/Ağustosa kadar verilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini 2021/3. dönemden itibaren geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler (Yukarıdaki bölümdeki (b) fıkrasında belirtilenler) , gerçek faydalanıcı bilgisini HER YILIN AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR Gelir İdaresi Başkanlığına gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.