Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 10:35 (Üye) Soru : ÜSTADIM 4447 GEÇİCİ 28. MADDE artı istihdam teşvilkine 30.06.2021 TARİHİ İTİBARİYLE nüd ve kçö dekiler faydalanabilir mi yoksa artıistihdam gerekli mi

Cevap : Artı istihdam gereklidir. ve ; Sigortalı yönünden; a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması gerekmektedir. b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması gerekmektedir. d) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir. e) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir. İşyeri yönünden a) Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir. b) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde SGK'ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. c) 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.