Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2021 10:05 (Üye) Soru : Merhabalar efendim Tekstil makinalarının bakım onarım ve tamiri işi ile uğraşan kişilerin keseceği fatura da kdv oranı % kaç olmalı Birde bu keseceği faturaya tevkifat uygulamalı mı Vereceğiniz bilgi için şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap : Uygulanacak KDV oranı % 18 dir. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verilen hizmetler içi 7/10 oranında kDV tevkifatı hesaplanır.Bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara verilen hizmetlerden KDV tevkifatı HESAPLANMAZ. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , Bankalar Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ( 01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.