Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2021 12:40 (Üye) Soru : Merhaba, 529 nolu VUK tebliği nedeni ile geçici vergi beyanname güncellemesi ne zaman gerçekleşir? Bu konuda odanın bilgisi varmı? GIB danışma hattından net bir cevap alamadım. Teşekkürler

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler verecektir. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. İLK YÜKÜMLÜLÜK İLE İLGİLİ 2021/2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİM YAPILMAYACAK . İLK FORM MUHTEMELEN (HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK) İNTERNET VD SİSTEMİNDEN VERİLECEKTİR.AÇIKLAMA YAPILMASI HALİNDE DUYURULACAKTIR. Kapsamdaki tüm mükellefler için ilk bildirim 31/08/2021 tarihine kadar. Faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) mükellefler Elektronik Ortamda yapacaktır. Gerçek faydalanıcı bilgisini İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.(GİB HENÜZ FORMU SİSTEME YÜKLEMEDİ) Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 2021/ 2. dönem geçici vergi güncellemesi beklenmesine gerek yoktur. Form GİB tarafından sisteme yüklendiği tarih den itibaren 31/Ağustosa kadar verilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini 2021/3. dönemden itibaren geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler (Yukarıdaki bölümdeki (b) fıkrasında belirtilenler) , gerçek faydalanıcı bilgisini HER YILIN AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR Gelir İdaresi Başkanlığına gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.