Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2021 14:36 (Üye) Soru : Tek ortaklı (yabancı uyruklu) A.Ş.'in ortağı kendisi ile sözleşmeyi fesh ETMEDEN banka hesaplarını başka bir meslek mensubuna kontrol ettirmek istediğini ve bu meslek mensubunun istediği herşeyi kendisine vermemi ŞİFAEN talep etti. Oysa kendisine ingilizce olarak mizan göndermiştim. Meslek mensubu arkadaşımızda benden banka extrelerini , faturaları ve aramızda yapılan sözleşmeyi talep etti. Benim sözleşmem devam ederken aynı statüde olduğumuz başka bir meslek mensbunun bunu yapmaya hakkı var mı , var ise benden neleri talep edebilir?

Cevap : Müşteriniz sizin ile sözleşmeyi fesih etmeden bahsettiğiniz bilgileri meslek mensubunun istemesi etik kurallara aykırıdır. Bu bilgileri meslek mensubuna vermek zorunluluğunuz yok.Müşteri sizin ile çalışmak istemiyor ise yıl sonuna kadar olan ücretinizi vermek sureti ile sözleşmeyi fesih edebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.