Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2021 14:48 (Üye) Soru : Merhaba, daha önce sorulmuş sorularda finasman gider kısıtlaması ile ilgili muhasebe kaydı yapılması gerektiği şeklinde cevap verilmiş. Türmobun hesaplama tablosunda şöyle bir ibare var. Hesaplanan finansman gider kısıtlaması rakamı beyanname üzerinde KKEG olarak gösterilecek olup, gelir tablosunda gider yazılan finansman giderleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu ne anlama geliyor. Birde burda sizin verdiğiniz cevapların bir bağlayıcılığı varmıdır

Cevap : Burada verilen yanıtlar bağlayıcı olamaz.Daha önce verdiğimiz yanıtlar bir görüş veya yorumdur.Görüşü uymak zorunda değilsiniz. Bağlayıcı ve resmi görüş Maliyenin verdiği ÖZELGELER dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.