Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2021 15:10 (Üye) Soru : merhaba pos işlemlerinden alınan komisyon gideri finansman gider ksııtlamasına girermi kredi kartlı satış olup bankaya gelen ve keislne komisyondan. birde finansman gider ksııtlamsı geçeici vergi döneminde muhasebe kaydı olmalı mı olacaksa nasıl ? yoksa sadece gelir tablosunu yaparken kanunen kabul eidlmeyen olarak yazmak yeterlimi

Cevap : Kredi kartı ile yapılan satışlar neticesinde ödenen komisyon giderlerinin 780 Finansman Giderleri hesabında da izlenmesi ve bu şekilde gelir tablosuna aktarılması doğru değildir. Zira, bu bir YABANCI KAYNAK GİRİŞİ SONUCU doğmuş finansman gideri değildir. Kredi kartı ile yapılan satışlar için ödenen komisyonlar bir nevi satış gideridir. Bir başka deyişle satıcının o ürünü satmak için katlandığı bir giderdir. Dolayısıyla 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabında takip edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.