Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2021 15:00 (Üye) Soru : Merhaba, GIB 5000-30000 earşiv faturaları, entegratör firma ile de anlaşıp oradan da kesilebilir mi? yoksa efatura mükellefi olmak zorunlu mudur

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur. " Mevzuat gereği mükelleflerin geçişlerini zorunlu duruma getiren haller varsa yasal süreler içinde e-belge uygulamalarına geçiş sağlanmalıdır. Mevzuat yükümlülüğü yok ve mükellef ihtiyari olarak e-belge uygulamalarına geçiş sağlamıyor ise o zaman ilgili faturalarını 5bin-30bin GİB portal veya Başkanlık tarafından yetkilendirilecek VUK 526 da belirtildiği gibi özel entegratörler vasıtasıyla düzenlenebilir iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.