Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 09:22 (Üye) Soru : 7256 sayılı kanuna göre 1 ve 2.ci taksitler vadesinde ödenmiş 3. ve 4.cü taksitlerin vadesi geçmiş tir. Bu konuda ödenmeyen taksitler için 7326 sayılı yeniden yapılandırma yapılandırmaya müracaat edilebilirmi ??? 7256 sayılı kanundaki diğer taksitler devam edermi ??? Elimize para geçerse 7256 sayılı kanundaki borçlardan vadesi geçmişi mi ödemek gerekir yoksa vadesi gelenimi bu konuda görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap : 7326 sayılı kanunda aşağıdaki hüküm yer almaktadır. Ortak hükümler MADDE 9 /(9) b) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.