Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 15:50 (Üye) Soru : Selamlar,Gerçek kullanıcı bildirim formu Gelir Vergi mükellefleride verecekmı? tebliğde Kurumlar yazıyor,benim anladığım vermeyecek, sadece smmm olarak biz vericez İşletme defterleri,bilançolar vermeyecek doğrumu anladım? Verilecek se de aynı yerdenmi interaktif.

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler verecektir. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. Formlar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde müşterinizin şifresi ile verilir. Sizin şifreniz ile verilmez. SMMM VE YMM lerden GİB talep eder ise verilecektir. Talep edilme tebliği ile duyurulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.