Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 16:59 (Üye) Soru : 7326 kurumlar vergisi matrah arttırımında , şirketin 2019 yılı karı 1.255.000,00TL , Geçmiş yıl zararı 1.522.000,00TL, Kurumlar Vergisi MATRAH ARTTIRIMINDA dİkkate alacağımız tutar 2019 yılı asgari tutar mı(112.400,00tl) mı, yoksa 1.255,000,00TL mi dikkate alınacak. görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Matrah artırımında dikkate alınacak kavran "BEYAN EDİLEN MATRAH" dır. 2019 yılında zarar mahsubundan dolayı vergilenecek matrah olmadığı için asgari tutara göre artırım yapılır. 7326 SK md.5/(1) c- c) Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar, 2016 takvim yılı için 94.000 Türk lirasından, 2017 takvim yılı için 99.600 Türk lirasından, 2018 takvim yılı için 105.800 Türk lirasından, 2019 takvim yılı için 112.400 Türk lirasından, 2020 takvim yılı için 127.500 Türk lirasından az olamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.