Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 17:20 (Üye) Soru : Merhaba Üstad 'Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu'' şahıs işletmeleri için doldurulacak mıdır ?

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler 31/085/2021 tarihine kadar verilecektir. r. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL , MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. Formlar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ Sisteminden "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde müşterinizin şifresi ile verilir. Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. GİB TARAFINDAN BU FORM SMMM VE YMM lerden TALEP edilesi halinde verilecektir. Talep edilme tebliği ile duyurulur. 529 SERİ NOLU VUK GN.TB AŞAĞIDAKİ LİNKDEDİR. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.