Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2021 17:24 (Üye) Soru : Defterini tutmadığımız ltd. firma ile danışmanlık kapsamında iş yaparsak e-birlik üzerinden sözleşme yapmak zorunlu mu? Kesilen serbest meslek makbuzu standart %20 stopaj ve %18 KDV li mi oluyor? Tevkifat var mı?

Cevap : e-birlik üzerinden sözleşme yapılacaktır. % 20 GV stopajı % 18 KDV hesaplanır Müşterinizin tanımı ve yaptığı işe göre KDV tevkifatı yapılır. KDV Tevkifatına tabi olacak işlemler için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/PratikBilgiler/2021_vergi/10.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.