Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.08.2021 13:40 (Üye) Soru : bazısitelerde kurum ve kuruluşlardan yararlananlar/faydalananlar ile ilgili bildirim yapılması ve 31,08,2021 tarihine kadar verilmesi konusu açıklandı ama bununla ilgili bir tebliğ vebildirim kodu açıklanmadı bukonuda aydınlatırsanız sevinirm

Cevap : ? 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar verilecektir. FORM DEFTER TUTAMA ÖLÇÜSÜNE GÖRE DEĞİL , MÜKELLEFİYETE GÖRE VERİLİR. AŞAĞIDAKİ MÜKELLEFLER FORMU VERECEK a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. Formlar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde MÜŞTERİNİZİN şifresi ile verilir. Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formu düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ. FORM SMMM , YMM,AVUKAT ve tebliğde sayılan diğer kurum ve kişler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. Talep edilme tebliği ile duyurulur. 529 SERİ NOLU VUK GN.TB AŞAĞIDAKİ LİNKDEDİR. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.