Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2021 14:24 (Üye) Soru : Merhaba, iki sorum olacak. Soru 1 Ydışına yazılım ft kesen işletme hesabı indirim hesabı gelir - gider= kar /0.50 olarak mı hesaplıyorlanıyor? Soru 2 Gider 10.000? Gelir 30.000? İşletme hesap özetinde kar 20.000? olarak çıkıyor ve bu rakam vergi matrahı kısmına geliyor ama beyanname indirim kısmına( 30-10=20/2=10 indirim hesaplamıştık) 10.000? yazdık. Hesap özeti kısmında giderleri düşmüştük, indirim kısmına da yazınca bir daha düşüyor. Yani matrah 30.000? olmalı ki indirim kısmından 10.000? düşmeliyim ki 20.000? üzerinden vergi hesaplayabilmeliyim. E defter beyan geçici vergi beyannamesi üzerinden bu sorunu nasıl çzöebilirim? Şimdiden teşekkürler.

Cevap : Sorularınız anlaşılamamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.