Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2021 09:33 (Üye) Soru : Fason konfeksiyon işiyle uğraşan işyerine 20.01.2006 ve 29.04.2006 doğum tarihli işçi girişi yapılmak istemekteyiz Mevcut durumu genç işçi statüsünde değerlendirmemiz uygun mudur? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkürler.

Cevap : Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,ifade eder ve bu kişilerin çalışma usül ve esalarını düzenleyen yönetmelik bulunmaktadır.Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.yönetmelikte belirtilen şartları içeren iş sözleşmesi ebeveyn izin belgesi ile yapılmalıdır 4a çalışanı olarak işe girişi yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.