Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.08.2021 16:57 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Enflasyon Muhasebesi uygulaması yaparken ÖRN : Ticari Mallar Hs hangi yönteme göre düzeltme yapılmalıdır. ? Ayrıca Demirbaş ve sermaye hs yöntemi ne seçilmelidir ? SAYGILAR

Cevap : Enflasyon düzeltmesi , Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur. Yukarıdaki sektörler için yapılacak enflasyon düzeltmesi için VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /2,3,4,6,8,9,10,11,13,14,17,18,19 ve 21 SAYILI SİRKÜLERİ VE Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Geçici Madde 25. MADDELERİ İNCELEYİNİZ.Enflasyon düzeltmesi için burada kısa bilgi verilerek yorum yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.