Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.08.2021 17:02 (Üye) Soru : %100 tüzel kişi ortaklığı bulunan Anonim Şirket'in ''Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu'' düzenlemesi gerekiyor mu?

Cevap : Tebliğde %100 tüzel kişi ortaklığı bulunan Anonim Şirket'in ''Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu'' düzenlemesi gerekip gerekmediği konusunda bir belirleme olmadığı için yorum yapamıyoruz. GİİB den görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.