Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.08.2021 15:33 (Üye) Soru : Üstadım. Mal Sahibine Kira Ödemeleri için Gider Makbuzu tanzim etmekteyiz. Bu Makbuzları BA fornuna Brüt Kısmı 5.000 TL geçtiğinde yazıyorum. Şu anda bu uygulamaya devam edilecek değilmi, Çünkü Gider makbuzu kağıt ortamında düzenleneiyor.

Cevap : B formuna Elektronik ortam da düzenlenen belgeler(e-fatura ,e-arşiv fatura ve e-smm) yazılmayacak. Kağıt ortamda düzenlenen(Gider pusulası dahil) belgeler yazılmaya devam edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.