Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.08.2021 15:54 (Üye) Soru : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU hk. 1) Biz SMMM ler bu formu vermek zorundamıyız 2)Tüm Ltd.Şti. veya A.Ş ler (özel statüleri olmayan) bu formu vermek zorundalar mı

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil); Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar verilecektir. Gerçek Faydalanıcı formunu verecektir. Form Defter Tutama Ölçüsüne Göre Değil , Mükellefiyete Göre Verilecektir. Aşağıdaki Mükellefler Gerçek Faydalanıcı Formunu Verecek a) -KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ; 1) Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler 2) Kooperatifler 3) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: 4) İş ortaklıkları: 5)- KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. Formlar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde MÜŞTERİNİZİN şifresi ile verilir. Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formu düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ.FORM SMMM , YMM,AVUKAT ve tebliğde sayılan diğer kurum ve kişler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. 529 SERİ NOLU VUK GN.TB AŞAĞIDAKİ LİNKDEDİR. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.