Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2021 12:17 (Üye) Soru : 2018/05 Dönemi Tam İstisnadan Doğan Kdv İade Alacağı İle İlgili Talebin Vergi Dairesine Dilekçe Yazılarak İstenmediğini Farkettik. İlgili Döneme Ait Talep Oluşturabilirmiyiz?..Zaman Aşımı Süresi Nedir? Teşekkürler. Not: 23 Seri No'lu Tebliğe Bakılmış Ancak, geçmiş yıllar ile ilgili net ifade/örnekleme ulaşılamamıştır.

Cevap : Zamanaşımı süresi 5 yıldır. 2018 yılı için iade talep edilebilir.(Geksis sisteminden) 23 sayılı Tebliği 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ"ile yürürlük den kaldırılmıştır Geçerli olan Tebliği "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ" dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.