Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2021 12:38 (Üye) Soru : MERHABALAR, Devir alacağımız firmanın kdv alacağı mevcuttur bünyemize katacağımız firmanın kdv alacağını firmamız tarafından tahsili veya mahsubu mümkün müdür. Tşkler.

Cevap : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Devrolan firmanın KDV iade alacağı, bu bilanço kalemini devralan şirketinize intikal edecek olup,devir edilen Şirketin KDV iade alacağının firmanızın vergi ve sosyal güvenlik kurum borçlarına mahsubu veya iadesi mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.