Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2021 11:10 (Üye) Soru : Merhaba, Odamızın xxx Sicil No.lu üyesi olup, Bağımsız SMMM olarak Danışmanlık hizmeti vermekteyim.Sözleşme ile sürekli çalıştığım mükellefim bulunmamaktadır.Bu durumda “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun” doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmesi yükümlülüğümün olup olmadığı hususunda bilgilerinizi talep ediyorum. Saygılarımla,

Cevap : “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” ; SMMM , YMM, AVUKAT ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) tebliğde sayılan diğer kurum ve kişiler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. Başka bir ifade ile bu kişi ve kuruluşlar ( SMMM ,YMM ler dahil) 31/08/2021 ve takip eden dönemler de “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” vermeyeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.