Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2021 12:03 (Üye) Soru : Kurum Geçici Vergi beyannamelerinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin hakedişlerinden doğan %5 'lik Kurum stopaj kesintilerini Kur.Geçici Vergi beyannamemizde gösterebilir miyiz. (firma inşaat işi dışında başka işlerle de iştigal etmektedir)

Cevap : Kesilen vergiler (% 5 kesintiler dahil ) Geçici vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.