Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2021 13:40 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir asgari ücretli personel bayram için 1 gün mesai yapmıştır. Bu personel bayramda 1 gün çalışması karşılığında bordro hesaplarken nasıl hesaplamamız gerekiyor. Ayrıca eline geçen 1 günlük net ücret üzerinden ayrıca Damga vergisi kesilir mi ? SAYGILAR

Cevap : İş Kanununu Madde: 47 “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” ücrettir gelir ve damga vergisine tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.