Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2021 11:40 (Üye) Soru : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile; b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirildi Benim Sormak İstediğim; yukarıdaki açıklamalar içerisinde yer almamasına rağmen, GMSİ, MSİ mükellefiyeti olanlar ve SMMM 'ler Gerçek kullanıcıya ait bildirim verecekler mi? Cevap vermeniz dileğiyle, Selam ve Hürmetler.

Cevap : GMSİ, MSİ mükellefiyeti olanlar ve SMMM 'ler Gerçek kullanıcıya ait bildirim VERMEYECEKLERDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.