Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2021 12:23 (Üye) Soru : Merhaba vergi mükellefi olmayan bir kişi kendisi için ikamet amaçlı ev yapmakta bunun için sgk dosya açık bunun muhsgk nerden verilmeli izlenecek yol nedir ?

Cevap : Öncelikle e-devlette Sosyal Güvenlik Kurumu- İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menüsüne giriş yapın ve uygulamaya girin. Dilerseniz buradan T.C. numaranız ve e-devlet şifrenizle direk giriş yapabilirsiniz ? E-devlet SGK işyeri tescil uygulaması girişi. Ben bu örnekte Gerçek Kişi için bina inşaatı tescili hakkında anlatım yapacağım. Uygulamaya girdikten sonra GERÇEK KİŞİ İŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLEME menüsüne girin. İşyeri Bilgileri menüsünde Bağlı olunan il-İlçe ve Sosyal Güvenlik Merkezi Bölümlerini seçin. Sigortalı Çalıştırmaya Başlanacak Tarih kısmında hangi tarih itibariyle işçi girişi yapacaksanız o tarihi yazın. Yapılan İşin Niteliği kısmına “Özel Bina İnşaatı” yazın. İşyeri Mahiyeti kısmını GEÇİCİ olarak seçin. Çalışmaya Başlayacak Sigortalı Sayısı kısmında ilk tescilde kaç sigortalı girişi yazacaksanız o sayıyı belirtin. 1 olarak yazabilirsiniz. Sonrasında fazla giriş de yapabilirsiniz sorun olmaz. Defter Tipi bölümünde eğer aynı zamanda ticari faaliyeti olan bir mükellefseniz ilgili defter tipinizi seçin. Eğer ticari bir mükellefiyet yoksa sadece inşaat için tescil açacaksanız bu durumda DEFTERE TABİ DEĞİL diyerek devam edin. Meslek Teşekkülü kısmına “YOK” yazın. Ticaret Sicil Vakıf Dernek No kısmına “0” yazın. İhale Kodu kısmında “Özel Bina” seçimi yapın. Daha sonra inşaat ruhsatında yazan Ada No, Parsel No, Ruhsat Veren Makamın Ünvanı yani Belediye, Rusat Veren Makamın Adresi yani Belediyenin Adresi kısımlarını eksiksiz doldurarak DEVAM edin ve sonraki sayfaya geçin. Adres Bilgileri kısmında inşaatın adresini ruhsatta yer alan şekilde eksiksiz ve güncel olarak doldurun ve Devam ederek sonraki sayfaya geçin. Nace Bilgileri sayfasında 6 lı Nace kodu bölümüne İkamet amaçlı olmayan binalar için 412001 yazarak ekleyin. 412001 nace kodu açıklaması şu şekildedir ” İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)”. İkamet amaçlı bir bina yapılıyorsa bu durumda 412002 yazıp ekleyin. 412002 nace kodu açıklaması şu şekildedir: İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç). Daha sonra Devam diyerek sonraki sayfaya geçin. Yönetici Bilgileri kısmında ruhsat sahibi yani işveren T.C. numarasını yazarak Sorgulama yapın. Telefon numarasını yazarak Ekle butonuna basın ve devam ederek sonraki sayfaya geçin. E-Bildirge Kullanıcı bölümünde E-bildirge şifre kullanıcısını tanımlayın. T.C. numarasını yazarak Sorgulayın ve ekleyin. Kullanıcı işverenin kendisi de olabilir başka birisi de olabilir. Ancak işverenden hariç bir kullanıcı seçilecekse e-bildirge kullanıcısına şifre oluşabilmesi için İşveren tarafından e-devlette SGK E bildirge sözleşme onayı yapılması gerekmektedir. Buraya da giriş yaptıktan sonra son sayfada girdiğiniz bilgileri kontrol edin. Eksik ya da hatalı bir kısım yoksa KAYDET diyerek tescil bilgilerini içeren İşyeri bildirgesinden iki nüsha yazdırın. E-SGK işveren tescil uygulamasından işyeri tescil başvurusu yapıp onayladıktan sonra en geç 7 gün içerisinde elden ya da posta ile inşaat sigortası için gerekli evraklarla birlikte bağlı olunan SGK’ya başvurmanız gerekmektedir. İnşaat Sgk dosya açılışı gerekli evraklar şunlardır; İşyeri tescil uygulamasından alınan iki nüsha işyeri bildirgesi çıktısı ( İşveren imzalı olacak ), İnşaat ruhsatının bir nüshası, İşveren kimlik fotokopisi. Vekaleten yapılıyorsa Kanuni vekile ait vekaletname. Eğer işverenin e-devlet şifresi yoksa ve şifre kanuni vekile manuel tanımlanacaksa vekalet ve e bildirge şifre başvuru formu ile sözleşmeleri. Yukarıdaki belgeler gerçek kişi İnşaat sigorta açılışı için gerekli evraklardır. Tüzel kişiler için açılacaksa; Şirketlerde yukarıdakilere ilave olarak imza sürküleri, güncel ticaret sicil gazetesi, Adi ortaklıklarda adi ortaklık sözleşmesi eklenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.