Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2021 16:11 (Üye) Soru : Merhabalar. xxxxx Türkiye spastik çocuklar vakfı okuluna öğrenci alirken dernek statüsünde oldukları için, egitim ücretini bağış adı altında alıyormuş. Iki yıl ana okulu olarak oluyor ve her yıl için 8 taksitte toplamda yıllık 65bin tl egitim ücreti odeniyormus ama bağış adı altında. Simdi tek kisilik Ltd sirket ortağı, yeğeninin ödeyecek gücü olmadigi için çocuğunun okula olan odemelerini kendi üstlenip ödeyecek. Sirket üzerinden odemeyi yaparsa bağış statüsünde oldugu için beyan edilen kazancı oranında kurumlar beyannamesinde indirim olabilir mi acaba? Dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yardımınızı rica ediyorum.

Cevap : Özel vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu yapılamaz. Ancak Bağış yapılan VAKIF Kamuya yararlı vakıf ise ; KVK nun 10/ (1) c maddesine göre ; c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan VAKIFLARA ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. kurum matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.