Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2021 13:05 (Üye) Soru : Merhaba , Belediyeye ait Spor Kluplerine tshirt bağışı yapmak istiyoruz. Bunların prosedürü nedir? Vergiden düşülebilir mi? Teşekkürler,

Cevap : Bağış ve yardımlar için KVK 10 maddesindeki aşağıdaki fıkraları inceleyiniz. (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. İNDİRİLİR. FATURA ilgili Kuruma düzenlenir KDV hesaplanmaz. Bu fatura Kayıtlara KKEG olarak yazılır. Geçici vergi veya yıllık beyannamede matrah ilave edilir. Kazanç var ise Yukarıdaki açıklamalar göre Kazancın % 5 oranında indirilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.