Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 08:44 (Üye) Soru : merhaba , B Formu ile ilgili olarak diyelim ki, kagıt fatura mükellefi A firması bize, 2.500-tl kagıt fatura , 5000-TL de GIB üzerinden E ARSİV fatura kesmiştir. tüm faturaları toplamı 5.000-TL yi geçiyor. bu durumda 1- GIB faturası olan 5.000-tl yi biz beyan etmeyecegiz degil mi? 2- 2.500-tl lik kagıt faturayı BA formunda manuel beyan edecek miyiz ? 3- Yoksa kagıt faturalar kendi icerisinde 5.000-TL yi bulursa , o zaman mı manuel olarak BA Formunda beyan edecegiz. tesekkurler

Cevap : VUK 523 SAYILI TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMÜ AŞAĞIDADIR. 25.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) ile 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge (e-Fatura e-Arşiv Fatura ve e-smm ) olarak düzenlenen belgeler, Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecek. Yapılan düzenlemeye göre; Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekecektir. 2021/Temmuz ayı bildirimleri yukarıdaki düzenlemeye göre; 31/Ağustos-2021Tarihleri arasında yapılacaktır. Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/ Temmuz dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Temmuz dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir. Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Temmuz dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.