Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 08:44 (Üye) Soru : Merhabalar, 7326 göre işletmede fiilen olup, kayıtlarda olmayan stok affı son ödeme 31.08.2021 yazmaktadır. Bu tarihten sonra ödeme yapılırsa, 6183 göre gecikme faizi alınır yada hiç müracat edilmemiş gibi kabul edilir gibi bir ibare geçmemektedir. 20.08.2021 tarihli cevaplarınızda 6183 e göre işlem görüleceğini umuyoruz cevabını vermişsiniz. Fakat net bir bilgi değildir. Bu durumla alakalı olarak ismmo adına maliyeden bilgi alınabilinir mi. Keza şahsi olarak vergi dairesine sorduğumda kesinlikle, ödenmediği takdirde beyannamenin yok hükmünde sayılacağı cevabını veriyorlar. Daha önceki yıllarda yapılmış stok affı beyanlarında, bununla ilgili herhangi bir kanuna atıfta bulunulmuş mu? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin dileklerimle.

Cevap : Bizim burada verdiğimiz yanıtlar YORUM dur.Bağlayıcı değildir. Maliyeden Mükellefler özelge talep eder. Oda özelge talep edemez. Bundan önceki stok affı uygulamalarında ödeme yapılmadığı hallerde gecikme zammı ile tahsil edilmiştir. Hak kaybı olmamıştır 7326 sayılı Kanunda sadece Matrah artırımı için süresinde ödenmez ise hak kaybı olacağı belirtilmiştir. VUK 3. maddesindeki hükme göre Konu için lafzi bir düzenleme olmasa da kanun ruhu bunu gerektir. " Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat: VUK Madde 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu Kanun ile bu Kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önün de tutularak uygulanır. "" VD nin ŞİFAİ verdiği bilginin önemi yoktur..Hukuki görüş yazılı verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.