Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 08:42 (Üye) Soru : Merhaba,7326 Sayılı Kanun 6/1-c maddesi kapsamında yapıtığımız Stok Arttımı bildirimi sonucu tahakkuk eden vergiyi 31.08.2021 son ödeme tarihinde ödemediğimiz zaman ,ödediğimiz ay örnek olarak 15.10.2021 olduğuna , 1-Stok Arttımımıa istinaden tahakkık eden Vergi için İndirilecek Kdv'yi Ekim 2021 tarihinde beyannamemizde göstermemizde sorun olur mu? 2-Vadesinden sonra ödediğimiz zaman bir hak kaybı oluşur mu? Teşekkürler.

Cevap : 1-Sorun olmaz. 2-Stok affı uygulamalarında ödeme yapılmadığı hallerde gecikme zammı ile tahsil edilecektir. Hak kaybının olmayacağı görüşündeyiz. 7326 sayılı Kanunda sadece Matrah artırımı için süresinde ödenmez ise hak kaybı olacağı belirtilmiştir Stok affı için özel bir düzenleme yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.