Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 12:53 (Üye) Soru : Merhaba, işletme defteri olan adi ortaklık firması için 31.08.2021 e kadar gerçek faydalanıcı bildirimi yapılacak mıdır ? Yapılacaksa %25 den fazla hissesi olan tüm ortaklar için mi bildirimde bulunulacak yoksa en fazla hisseye sahip olan ortak için mi bildirimde bulunulacak. iyi çalışmalar.

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil); Aşağıda belirlene Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” verecektir. Form defter tutma yükümlülüğüne göre değil, Mükellefiyete göre verilecektir. Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi Gerçek faydalanıcı bildirimi verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.