Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 13:52 (Üye) Soru : Merhabalar; oto alım satımı ile uğraşan bilanço usulüne tabi mükellefimizin vergi mükellefi olmayan bir kişiden noter satışı ile almış olduğu aracın ba formunda bildirilmesi gerekir mi? teşekkürler.

Cevap : Noter satış senedi ile alınan araçların BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının muktezasında (15.02.2011 tarih 15.02.32229-7763-77 sayılı );”Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile alınan araçların kayıtlarının intikal ettirilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafında fatura düzenlenmesi,nihai tüketiciden(vergi mükellefi olmayan) alınan araçlar için ise ,nihai tüketici adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir ” denilmekte Bu durumda işletmelerin noter satış senedi ile satın aldıkları taşıtlar için gider pusulası tanzim edilip söz konusu belgede yazılı matrahın tamamını BA Bildirim formunda dahil etmeleri gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.