Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2021 14:42 (Üye) Soru : Kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan iş ortaklıkları,adi ortaklıklar ile gerçek kişi ortaklardan oluşan adi ortaklık firmaları gerçek kişi faydalanıcı bilgi formu verecek midir.?

Cevap : İş ortaklığı Kurumlar vergisi mükellefidir. (KVK Md.2/7) İş ortaklığı ve Adi ortaklık da Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi Gerçek faydalanıcı formunu verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.